Socialjuul: van sociaal werken naar sociaal commercieel ondernemen

Het heftigste wat ik ooit heb meegemaakt binnen de online hulpverlening was een meisje dat online kenbaar maakte een eind te gaan maken aan haar leven. De angst die er dan bij hulpverlening op afstand ontstaat is groot. Gelukkig bleef er contact en hebben de jongeren op het forum het idee uit haar hoofd gepraat.

Sinds kort ben ik ‘sociaal commercieel ondernemer’. Eind 2013 maakte ik de keuze om naast mijn baan als adviseur bij Yard Internet (online bureau in Utrecht) voor mezelf te starten als trainer, coach & inspirator onder de naam Socialjuul. Met deze pet hoop ik mijn jarenlange enthousiasme, kennis en ervaring als hulpverlener, ambtenaar en projectleider om te zetten in concrete diensten voor mijn klanten. Aanleiding voor het schrijven van deze blog is de transformatie binnen Zorg & Welzijn van gesubsidieerde organisatie naar autonome organisatie. De worsteling om kennis te vermarkten, geld te vragen voor diensten die jarenlang ‘gratis’ waren en de bezuinigingen die niemand in de koude kleren gaat zitten is groot. In deze blog wil ik aan de hand van mijn werkervaring en vier inzichten laten zien dat de online (sociale) media een zeer belangrijke rol spelen binnen dit proces. Sociale media zijn ondersteunend om als organisatie en professional meer ondernemend en succesvol te worden.

Hoe een zorgprofessional in online ging geloven

In mijn eerste baan (2000) als maatschappelijk werker bij een grote Zorg & Welzijninstelling in de regio Utrecht (Zuwe) proefde ik al op jonge leeftijd aan de kansen die internet kon bieden in het werk. De vertaalslag van papier naar digitaal heb ik volledig mogen meemaken en de rol als ‘pc superuser’ kreeg ik al snel toebedeeld. Collega’s uit het team raakten volledig onthand door de digitalisering en regelmatig hoorde ik ‘Juul, help’ door de gangen roepen. Na verloop van tijd werden we al snel afhankelijk van techniek. De snelheid van computers, mail en internet overmeesterden de welzijnswereld. Al snel konden we niet meer zonder. Hulpverleningstrajecten gingen via de mail verlopen en Google werd langzaam ingezet als zoekinstrument. Ik kroop steeds vaker letterlijk samen met mijn cliënt achter de computer. Inzicht 1: Als hulpverlener leerde ik nieuwe tools en online mogelijkheden zelf ervaren, zodat ik mij beter kon inleven in de wereld van cliënten. Dit is ook het advies wat ik iedereen wil geven. Verandering is van alle dag. Probeer eerst iets uit voordat je een mening vormt en probeer aan te sluiten bij de belevingswereld van een cliënt. De mediawijsheid anno 2014 sluit hier bij aan.

In teamvergaderingen met mijn collega maatschappelijk werkers was de uitspraak: ‘we zijn opnieuw het wiel aan het uitvinden’ veel voorkomend. De behoefte werd groter, om op een snelle manier aan tips en ideeën (voorbeeld protocollen, ervaringen met casuïstiek) uit het land te komen. Sociale media waren niet voor te stellen. Er was op dat moment nog geen online tool aanwezig die deze behoefte kon invullen. De woorden verbinden, samenwerken en uitwisselen waren alleen nog in fysieke vorm bereikbaar.

Een andere factor die mij gestimuleerd heeft was mijn betrokkenheid bij de eerste internethulpverlening (www.internethulpverlening.nl) aan jongeren die werd opgezet in de regio Utrecht West. Deze vorm van online hulpverlening is anno 2014 niet meer weg te denken uit de maatschappij. De kans om jongeren snel, anoniem een digitaal luisterend oor te kunnen bieden voelde als thuiskomen. Inzicht 2 : Internethulpverlening vraagt om een concrete hulpvraag, snel ‘to the point’ komen en direct, kort en bondig zijn. Vaak was een traject in 2 of 3 contacten ook afgerond. Iets wat binnen de fysieke hulpverlening vaak moeilijker was.

 blogplaatje

 Outside the box binnen de gemeente

In 2008 werd ik aangenomen als kwartiermaker CJG bij de gemeente Utrecht. Ik kreeg de uitdaging in Utrecht Zuidwest een CJG locatie op te zetten. De uitdaging heb ik binnen deze functie kunnen ombuigen in het oppakken van een online project om in korte tijd te starten met een CJG website voor ouders en professionals in de stad. Een CJG website in eigen huisstijl, buiten de kaders van de gemeente,  met een landelijke database (content) over opvoeden en opgroeien. Geloof me, dit was een uitdaging op het gebied van samenwerken, financiering en snelheid (binnen een logge organisatie) en behoorlijk outside the box. Weer een online pionierservaring waar doorzetten en overtuigingskracht nodig was om mensen te overtuigen van de online kracht die internet kan bieden. Na de CJG uitdaging diende zich al snel een nieuw online project aan. Een website www.jong030.nl met onderwerpen waar jongeren zich mee bezig houden en gekoppeld aan een landelijk concept met een forum. Na een klein jaar werd dit online project bekroond met de participatieprijs in Utrecht. Ook aan deze projecten werd sociale media verbonden en Twitter geïntroduceerd. Twitter werd ingezet als hulpverlening, opsporings- en informatiekanaal. Inzicht 3 : Een online tool moet ‘gedragen’ worden door de doelgroep. Participatie lijkt een vanzelfsprekende doelstelling maar ik zie nog vaak veel online plekken waar interactie (nog) ontbreekt. Zorg binnen projecten dat je vooraf, tijdens maar ook achteraf je doelgroep betrekt. Creëer ambassadeurs!

Naar de commerciëlen

Als iemand mij vroeger had gevraagd of ik ooit bij een internetbureau zou willen werken had ik zeker nee gezegd. Toch was de vraag via Monsterboard en LinkedIn door de recruiter van Yard een aangename verrassing. Zij hadden een online tool ontwikkeld voor professionals die in het land te maken hebben met het thema ‘sport en bewegen’. Een branche specifiek platform waar kennis wordt gedeeld, samengewerkt en mensen met elkaar worden verbonden. Na een sollicitatiegesprek van dik 2,5 uur was ik overtuigd. Dit was dé plek waar mijn ervaring in Zorg & Welzijn, online expertise en geloof in digitale kanalen samen konden komen. Drie vliegen, één klap! Ik zocht een plek waar snel doorgepakt kon worden. De plek waar ik nu bijna 3 jaar met veel plezier werk en betrokken ben bij de uitrol van (sociale media) kennisplatformen voor bijvoorbeeld GGD Nederland, NISB, MOgroep, KNGF, NJi, SLO enz. De wereld waar nog veel kansen en mogelijkheden op het gebied van online samenwerken liggen. Ik train, adviseer, spreek voor groepen, acquireer en verbind zodat de wereld waar ik vandaan kom er niet uit blijft zien zoals ik me uit het verleden kan herinneren. Inzicht 4 : Krachten bundelen is noodzakelijk. Sociale media en kennisplatformen werken alleen als van te voren is nagedacht over het doel en de focus!

Terug naar de roots

Ondanks dat ik met veel plezier bij Yard werk, bleef mijn oude rol als hulpverlener op een bepaalde manier altijd kriebelen. Maar dan wel in een nieuwe (andere) vorm. Ik werd via LinkedIn steeds vaker benaderd voor netwerkgesprekken waardoor het onderwerp ‘zelfstandig ondernemer’ steeds meer vorm begon te krijgen. Dit was dan ook het duwtje en de bevestiging die ik nodig had om door te durven pakken om mijn kracht, kennis en ervaring te bundelen in Socialjuul. Niet in de oude vorm gericht op psychosociale problematiek maar juist in de nieuwe vorm gericht op de online wereld met mijn achtergrond als hulpverlener. Mijn focus is gericht op Zorg & Welzijn en overheid. Ik heb een missie om deze enorme doelgroep 3.0 te maken. Mijn hoofd zit vol met sociale media voorbeelden, toepasbare kennis en methodieken gericht op Zorg & Welzijn en ik wil die kennis en ervaringen door middel van workshops, coaching en seminars gaan overdragen. Kortom: terug naar de roots v3.0!

Wie heeft er ook ervaring met deze transformatie? Ik hoor jullie reacties graag.

@socialjuul of @juulvdwurff

www.facebook.com/socialjuul